Denes edita el conte de J.R. Seguí “Els dies de l’aventura” coincidint amb la signatura del privilegi de Jaume I sobre el llac de l’Albufera i el 25 anniversari de l’aprovació com a parc natural

València, 01/04/2010, Francesc Ferrer Escrivà
L’editorial Denes, coincidint amb la data de la signatura del Privilegi pel qual el Rei Jaume I, el 21 de gener de 1250 regula l’ ús i conservació del llac i el pròxim 25 anniversari de la declaració de l’Albufera de València com a Parc Natural, el 8 de juliol de 1986; pel qual la nostra Comunitat manifesta la decidida voluntat de protegir-la, ha publicat el llibre “Els dies de l’aventura”, un conte signat per José Ricardo Seguí i il.lustracions de Joana Baldó, en el qual el màgic llac i els seus voltants serveixen com a escenari contemporani d’una història juvenil que es mou entre el realisme màgic i el llibre d’aventures.

La història, és a més l’eix d’un projecte amb aspiracions de crèixer des del punt de vista didàctic per tal de transmetre als escolars i al lector en general els valors botànics, biològics i antropològics, de la natura i les gents que viuen al seu voltant. A més a més, la narració posa l’accent en valors com la solidaritat, la humanitat, el respecte per la natura i les tradicions d’un entorn màgic com l’Albufera de València i les platges que l’envolten.

Amb la publicació d’aquest llibre, que correspon al número 25 de la col.lecció Contes de tots, la nostra editorial “DENES” vol contribuir en aquests anniversaris. Aquesta publicació va adreçada a tots aquells que a partir de 12 anys vullguen  recuperar i conrear la sensibilitat i responsabilitat per l’espai natural.

Després vindran 5 projectes editorials més,  al llarg de 2010-2011, que com una biennal aniran veient la llum. En uns temps difícils però com sempre d’esperança. Aquests projecten compten amb el suport d’institucions, associacions i en general de gent anònima però que dia a dia compartixen amb nosaltres la il.lusió per allò que és difícil però possibles, millorar les coses.

El conte descriu dues històries creuades i unides en la seua narració que transcòrren al llarg de 15 anys i que narren, per un costat, el somni d’uns adolescents que creuen haver vist una sirena ferida a la vora de la platja del Perellonet i les aventures que viuen després en l’Albufera durant el temps de les tirades i mentre es preocupen per salvar la vida d’un au ferida. El Palmar, les tradicions de l’Albufera, la gent de l’entorn, el poblat de pescadors del Perellonet, el centre de recuperació d’animals, els arrossars… són alguns dels escenaris per on discorre l’acció,

En 1238 Jaume I prengué possessió de València i les seues terres. Així disposà amb sensibilitat de tots els territoris i bens que havia conquerit. Un dels paratges més significatius i que han transcorregut pràcticament inalterables en la seua extensió i valor mediambiental és el llac de l’Albufera de València.

El 5 de novembre de 1238 el rei dona a l’orde de l’hospital l’alqueria de l’Alcúdia, hui coneguda com el Palmar.

No tardà en 1246 en lliurar un privilegi de 6000 sous per als cavallers del Temple sobre el producte que ells treien de l’Abufera.

Hui celebrem el del 21 de gener de 1250, atorgat en la ciutat de Morella, (a l’interior i lluny del llac) on establia la llibertat de pesca i caça d’aus i eixigia sols per a la pesca una contribució del quint per espècie. Així fins 1857.

Moltes coses han canviat, l’explotació de la sal ha desaparegut, encara queda el Saler.

El 8 de juliol de 1986, ara farà 25 anys es declara Parc Natural de la Comunitat Valenciana, així es manifestava la voluntat de protegir l’Albufera.

Importància n’ha tingut i molta al llarg de la història recent no debades l’Arxiduc d’Austria concedia a la mare del general Joan Baptista Basset el marquesat de Cullera i el títol de Senyora de l’Albufera (1705-1707). Carles IV atorgà també dit senyoriu a Godoy. Napoleó ho feu al mariscal Suchet, anomenat pels valencians “duc de les fotges i general de l’Albufera”,  no podia ser d’altra manera.

El 1927 València compra les 3.114’1556 hectàrees per un grapat de pessetes. Que hem fet i que farem.

Dret d’albufera és el que s’atorga a la Bailia general del Regnes per a pesca al dit llac, el 30 de novembre de 1283. Pere III insta que 4 pescadors ordenen i fiscalitzen la pesca.

Si és un privilegi gaudir d’aquest espai natural, no és menys cert que tot privilegi s’atorga històricament amb una obligació o pagament pel lliur ús del mateix.

En època actual la nostra obligació no és altra que cuidar, mantenir i respectar aquest espai. Demanar als qui ostenten la responsabilitat administrativa que no afluixen en el seu esforç. A és conscienciar la societat de l’alt valor cultural, ambiental i social del llac.

El privilegi de Jaume I i els furs són els pilars de l’ordenament jurídic de la ciutat i Regne de València. Eren concedits pel Rei a instància dels propis beneficiaris.

Print Friendly, PDF & Email
Share